Tiedote liiketoimintakaupasta15.6.2017


Harvestia myy Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon eteläosan puunhankintansa ja toimituksensa liiketoimintakaupalla Metsäliitto Osuuskunnalle. Liiketoimintakauppa pitää sisällään edellä kuvatulla alueella Harvestian puun oston, korjuun, kuljetuksen sekä myynnin teollisille asiakkaille. Liiketoimintakauppa allekirjoitettiin 15.6.2017 ja se tulee voimaan 1.7.2017. Samassa yhteydessä yhtiöt ovat sopineet keskinäisten toimituskauppojensa kasvattamisesta siten, että Metsäliitto toimittaa Harvestialle Kuopioon Savon Sellulle kasvavia määriä koivukuitupuuta ja vastaavasti Harvestia toimittaa Metsäliitolle kasvavia määriä havukuitupuuta.


Liiketoimintakaupassa Harvestian pystyvaranto Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon eteläosan alueella siirtyy Metsäliitolle. Leimikoiden siirto toteutetaan sopimalla asiasta asianomaisten metsänomistajien kanssa. Samalla kyseisen alueen kaikki Harvestian 8 toimihenkilöä siirtyy Metsäliitolle. Metsäkone- ja autoyrittäjien sopimukset siirretään yrittäjien kanssa neuvotellen Metsäliitolle. Samoin puuta käyttävien asiakaslaitosten kanssa neuvotellen pyritään siirtämään puun toimitukset Harvestialta Metsäliitolle, jotta häiriötön raaka-aineen saatavuus on turvattu näille laitoksille.


”Harvestialle pääasialliset syyt liiketoimintakauppaan ovat koivukuidun hankintatilanteen olennainen muuttuminen sekä Harvestian keskittyminen Savon Sellun puunhankintaan. Toimintamme tähtää ennen kaikkea Savon Sellun puutoimitusten onnistumiseen unohtamatta kuitenkaan muita asiakkaitamme Kuopion lähialueilla. Päätimme vahvistaa tehtaan lähialueilla koivukuidun hankintaa ja luopua puunhankinnasta kaukoalueilla”, toteaa Harvestian toimitusjohtaja Pekka Kauranen.


”Savon Sellu on ollut usean vuoden ajan Suomen kannattavin metsäteollisuusyritys. Olemme kasvattaneet tuotantomäärää ja tuotemarkkinoilla Savon Sellulla on hyvä asema. Kehitämme ja tehostamme toimintaamme koko ajan, ja se näkyy myös raaka-ainetarpeen kasvuna. Puuraaka-aineen hankinta on meidän kannalta keskeinen strateginen tekijä, ja sen toimivuudesta haluamme olla varmoja kaikissa olosuhteissa. Harvestia on kohta kymmenen vuoden ajan onnistunut tehtävässään erittäin hyvin”, sanoo Savon Sellun toimitusjohtaja Juha Koukka.

 

Lisätietoja: Pekka Kauranen