www.mondigroup.com

Puukauppaa yhden miehen taktiikalla

Kun haluat helppoa ja vaivatonta puukauppaa, on sinun valintasi Harvestia. Meillä puukaupan ja puun korjuun organisoinnin hoitaa sama hankintaesimies. Yhteydenpito on helppoa ja mutkatonta ilman turhia välikäsiä. Ostamme puuta Mondi Powerflute Kuopion tehtaan sekä useiden muiden teollisten asiakkaidemme tarpeisiin. Tämä tarkoittaa hyvää kysyntää koivukuidulla lähes koko toimialueellamme. Energiapuulla ja muilla puutavaralajeilla kysyntä vaihtelee alueittain.

Ota yhteyttä omaan puunostajaasi, niin tutustutaan metsäsi mahdollisuuksiin maksuttomalla tilakäynnillä!

Näin teet puukaupan

1. Puukaupan lähtökohta

Paras lähtökohta puukaupalle on metsänhoidollinen tarve. Puukauppa on myös tapa saada metsästä tuottoa tarpeellisia investointeja tai vaikkapa lomamatkaa tai uutta autoa varten.

Harvennushakkuussa vapautetaan kasvutilaa, ravinteita ja valoa parhaille puuyksilöille. Uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsän uudistaminen on kannattavampaa kuin metsän edelleen kasvattaminen. Syynä tähän voi olla metsän korkea ikä ja hidastunut kasvu tai kirjanpainajan, kuusen juurikäävän tai männyn tyvitervastaudin vaivaama alue.

2. Puukaupan suunnittelu

Metsäsuunnitelmasta löydät hakkuuehdotukset kiireellisille ja tarpeellisille toimenpiteille. Olipa sinulla metsäsuunnitelma tai ei, tulee Harvestian hankintaesimies mielellään metsäkäynnille ja tekee sinun toiveesi huomioiden toimenpide-ehdotuksen ja laskee hinta-arvion tarpeellisille hakkuukuvioille. Tilakäynti on maksuton.

3. Puukaupan tekeminen

Kun tarpeelliset asiat on sovittu, on puukauppa valmis allekirjoitettavaksi. Samalla on hyvä hoitaa kuntoon lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus ja muut tarpeelliset asiakirjat. Tällainen saattaa olla vaikkapa maisematyölupa.

4. Korjuun suunnittelu

Kun asioit Harvestian kanssa, vastaa sama hankintaesimies myös korjuun suunnittelusta ja organisoinnista. Hän laatii tarvittavat ohjeet hakkuukoneelle ja merkitsee tarvittaessa hakkuualueen maastoon. Kun sinulla tulee kysyttävää vaikkapa puukaupan korjuun ajankohdasta, on sama tuttu hankintaesimies henkilö, johon voit olla suoraan yhteydessä.

5. Hakkuun ajankohta

Kun kaikki tarvittavat asiat on sovittu puukauppasopimuksella, voit istua hyvillä mielin kannonnokkaan odottelemaan hakkuukonetta. Harvestian hankintaesimies tai hakkuukoneen kuljettaja ilmoittaa sinulle korjuun aloittamisesta.

6. Iloa ja tuloa puukaupasta

Kun hakkuu on toteutettu, todetaan puumäärät mittaustodistuksella. Puukaupan loppumaksu maksetaan kuukauden kuluessa mittaustodistuksen päiväyksestä. Nyt voit nauttia hoidetusta metsästä ja puukauppatulosta!

Puukaupasta usein kysyttyjä kysymyksiä

Harvestia haluaa ostaa koivukuitua. Minkälaisilta kohteilta sopivaa koivukuitua löytyy?

Olipa kyseessä sitten istutetun rauduskoivikon harvennus, vajaatuottoisen hieskoivikon uudistaminen, ylispuukoivujen poistaminen kuusikon päältä tai valmis koivukuitupino tien varressa, ovat kaikki koivut meille arvokkaita. Vajaatuottoinen hieskoivikko kannattaa uudistaa ja istuttaa ravinteikas maa paremmin tuottavalle puulajille. Myös ylispuukoivut on syytä poistaa ajallaan ja maksimoida alikasvoskuusikon kasvumahdollisuudet.

Harvestian puita on ollut hakkuualueen laidassa varastoituna jo yli vuoden. Milloin nämä puut ajetaan pois?

Harvestian puukaupan sopimusehtojen mukaisesti puita, hakkuutähteitä ja kantoja saadaan varastoida sovitulla varastopaikalla kolmen vuoden ajan mittaustodistuksen allekirjoituspäivästä lukien. Etenkin energiapuun varastoinnissa riittävällä varastointiajalla on iso merkitys energiapuun kuivumisessa. Havupuiden pois ajamisessa noudatamme niitä aikoja, jotka hyönteistuholaki näiden pois ajamisesta säätää.

Millaiset tukin ja pikkutukin mitat teillä on käytössä?

Tukkien mitat vaihtelevat sen mukaan, missä päin hankinta-aluettamme hakkuu tapahtuu. Lisäksi merkittävä tekijä tukin saannossa on puun laatu ja puuston koko. Kysy lisää omalta puunostajaltasi!